Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

10 FEB 2018 09:32
Kallelse och dagordning till årsmöte i Åmåls ridklubb den 24 februari 2018 kl 14.00.
  • Uppdaterad: 19 AUG 2018 22:26

Årsmötet hålls i cafeterian, stora ridhuset. Förhandsmeddelande har  tidigare utfärdats på sajten och sociala medier.

Handlingar
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner kommer att finnas tillgängligt på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Valberedning
Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 14 §. Senast en vecka före mötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Valberedning består av Pia Gullberg, Lena Kristoffersson och Catrine Andersson.

Dagordning
1.   Mötets öppnande
2.   Val av ordförande för mötet
3.   Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4.   Fastställande av röstlängd
5.   Val av protokolljusterare och rösträknare
6.   Fastställande av dagordning
7.   Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8.   Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9.   Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i
      17 § andra stycket angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant
      utsedda av ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och
       ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
23. Sammanträdets avslutande.

Skribent: Styrelsen
E-post: Adressen Gömd

ARV_logo_RGB

 

Postadress:
Åmåls RK - Ridsport
Finserud 103
66291 Åmål

Kontakt:
Tel: 0702428708
E-post: amalsridklubb@telia....

Se all info