Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

06 FEB 2020 20:53
Här är kallelse och dagordning som hålls i konferensen, stora ridhuset, söndag den 16 februari kl 16.00.
  • Skapad: 06 FEB 2020 20:53

Årsmötet hålls i cafeterian, stora ridhuset, söndag den 16 februari kl 16.00 2020.
Förhandsmeddelande har tidigare publicerats.

Handlingar
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, samt förslag till stadgeändringar på rekommendation av SvRF, kommer att finnas tillgängliga på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.


Dagordning för årsmötet

1.   Mötets öppnande
2.   Val av ordförande för mötet
3.   Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4.   Fastställande av röstlängd
5.   Val av protokolljusterare och rösträknare
6.   Fastställande av dagordning
7.   Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8.   Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9.   Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i
      17 § andra stycket angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant 
      utsedda av ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och 
       ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
23. Sammanträdets avslutande.

Efter mötet bjuds på fika och något gott!

Skribent: Åmåls ridklubb
E-post: Adressen Gömd

ARV_logo_RGB

 

Postadress:
Åmåls RK - Ridsport
Finserud 103
66291 Åmål

Kontakt:
Tel: 0702428708
E-post: amalsridklubb@telia....

Se all info