Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

07 FEB 2019 20:02
Här är valberedningens förslag och kallelse till årsmötet söndagen den 17 februari.
  • Skapad: 07 FEB 2019 20:02

Årsmötet hålls i cafeterian, stora ridhuset, söndag den 17 februari kl 15.00.
Förhandsmeddelande har tidigare utfärdats på sajten och sociala medier.
Kallelse har också publicerats den 7 februari i PD.

Handlingar
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, kommer att finnas tillgängliga på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Valberednings förslag
Ordförande på ett år: Lena Karlsson (omval).
Val av ledamöter på en tid av två år: Elin Åkerlund (omval), Gunilla Hägg (nyval), Cecilia Elfstedt (nyval).
Val av suppleanter på en tid av ett år: Maria Strand (nyval), Caroline Warenström (nyval), Helena Ackerblad (nyval).
Val av revisorer för en tid av ett år: Ordinarie Tord Jakobsson, Susanne Andersson, revisorsuppleant Pia Axelsson.

Ulrika Bäckström, Birgitta Hägg och Carina Bergvist har ett vardera ett år kvar på sina mandat.

I valberedningen ingår Kristina Grip och Caroline Larsson. Catrine Andersson har tidigare avsagt sig uppdraget.

Dagordning för årsmötet

1.   Mötets öppnande
2.   Val av ordförande för mötet
3.   Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4.   Fastställande av röstlängd
5.   Val av protokolljusterare och rösträknare
6.   Fastställande av dagordning
7.   Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8.   Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9.   Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i
      17 § andra stycket angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant 
      utsedda av ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och 
       ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
23. Sammanträdets avslutande.

Efter mötet bjuds på fika och något gott!

Skribent: Styrelsen ÅRK
Epost: Adressen Gömd

ARV_logo_RGB

 

Postadress:
Åmåls RK - Ridsport
Finserud 103
66291 Åmål

Kontakt:
Tel: 053215479
E-post: This is a mailto link

Se all info